Skolemiljø

Her følger et par Udir lenker på norsk som fokuserer på de siste endringene i Opplæringsloven §9a. Begge vil være å finne i den reviderte utgaven av Parent's Guide 2017-2018:

 

  • Mer informasjon om forskrifter og inspeksjon som styrer disse reglene kan finnes hos Udir:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017