Elevene sier at det er ingen mobbing ved IST og at de føler de blir tatt godt vare på av klassekamerater og lærere

logo_mountain_personElevene sier at det er ingen mobbing ved IST og at de føler de blir tatt godt vare på av klassekamerater og lærere