Personal Projects

PERSONAL PROJECT

Et utfordrende eventyr for
elevene våre i 10. klasse

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them!”
Walt Disney


Et av skolens hovedmål er å hjelpe elevene til å utvikle kunnskapen, holdningene og ferdighetene de trenger for å delta aktivt og ansvarlig i en forandrende og sammenhengende verden. Dette betyr å veilede dem til å bli selvstendige elever som kan gjenkjenne forhold mellom det de studerer på skolen vår og verden utenfor. Vel, deres sjanse til å forandre verden har endelig kommet!

          Personal Project representerer et tydelig uttrykk for hva studenten har lært i løpet av årene i MYP, og det er en betydelig arbeidsmasse produsert over en lengre periode. Det er deres sjanse til å følge en lidenskap og skape noe meningsfullt, for eksempel å skrive en musikkstykke, bygg en minisykkel, gjennomfør et vitenskapelig eksperiment, skriv en historie, film, rediger en video ... Mulighetene er uendelige!

         Det er tre deler involvert i prosessen: Produktet, Prosessen og the Write-up ( which describes the goals of the Project, explains its connection to the Global Context and outlines the steps taken to complete it, plus an analysis of how effectively they pursued and completed their goals).

        The students were given a lot of support material from the school and they benefit from the guidance of an individual teacher who acts as their personal project supervisor.

         Our experience from the previous years proves to us that working with the Personal Project is an extraordinary and very rewarding journey for both, students and teachers. We wish them all good luck with their work and we are looking forward to seeing what the outcomes are!

Miss Aurelia Skov
Personal Project Coordinator
International School of Telemark