Matematikk i MYP

Hva lærer jeg i matematikk?

Gjennom MYP vil du studere et bredt utvalg av emner som dekker alle de 4 grener av matematikk:

  • Tall

  • Algebra

  • Geometri og trigonometri

  • Statestikk og sansynlighet

 

Du vil utvikle ferdighetene til å identifisere og uttrykke tallmønstre, bruke beregnings- og estimeringsevner. Du vil lære om det viktige konseptet med Algebra for problemløsning og forstå hvordan den bruker symboler og bokstaver for å representere tall, mengder og operasjoner. Du vil studere former og rom i 2D og 3D og utvikle ferdigheter for å måle og manipulere objekter ved hjelp av geometri og trigonometri. Du vil få en forståelse av datahåndtering og lære hvordan du samler, tolker og representerer data på en meningsfull måte. I tillegg til dette vil du også lære om sannsynlighet og hvordan du beregner sjanse.

 

Hvordan lærer jeg matematikk?

Matematikk er alltid til stede i hverdagen vår. Fra valutaveksling til statistikk på nyhetene. Som forbrukere bruker vi matematikk til å ta beslutninger om kjøp, noen store (et hus eller en spesiell pantesats), noen små (som å sammenligne prisen på en liter melk i konkurrerende butikker). Hvis du har interesse for naturfag, vil du kreve matematikkferdigheter for å beregne mål, forutsi og analysere. I Design, måling, trigonometri og problemløsningsferdigheter. Bruken av matematikk er omfattende, og du vil finne en liste over karrierer som bruker matematikk på www.weusemath.org

Hvordan er matematikk nyttig?

Matematikk er alltid til stede i hverdagen vår. Fra valutaveksling til statistikken vi ser daglig i nyhetene. Som forbrukere bruker vi matematikk til å ta beslutninger om kjøp, noen store (et hus eller en spesiell pantesats), noen små (som å sammenligne prisen på en liter melk i konkurrerende butikker). Hvis du har interesse for naturfag, vil du kreve matematikkferdigheter for å beregne mål, forutsi og analysere. I Design, måling, trigonometri og problemløsningsferdigheter. Bruken av matematikk er omfattende, og du vil finne en liste over karrierer som bruker matematikk www.weusemath.org www.weusemath.org

Hvilket ATL ferdigheter er viktig i matematikk?

Alle ATL-ferdigheter er viktige og vil bli brukt i klasserommet.

Tenkekompetanse er evnen til å løse problemer er en viktig ferdighet i matematikk

Sosiale ferdigheter og samarbeid i klassen blir oppmuntret og er viktig for å forfremme sosial utvikling, spesielt under gruppearbeid.

Kommunikasjonsferdigheter er viktig for å kunne uttrykke matematikkutsagn ved å bruke passende matematisk språk, symboler og operasjoner. I tillegg til dette vil matematikk gjøre det mulig for deg å organisere og representere data effektivt for å formidle en melding.

Selvledelsesferdigheter under problemløsningsoppgaver vil lære deg hvordan du kan øve fokus for å lage en algoritme. Å styre arbeidet ditt og kunne evaluere din egen læring er også et sentralt område for utvikling.

Forskningsferdigheter hjelped deg med å utvikle muligheten til å bruke en rekke teknologier for å finne informasjon og også kunne bestemme påliteligheten til sekundær data. Spesielt er denne ferdigheten sterkt knyttet til området statistisk analyse.