«Individuals & Societies» i MYP

Hva lærer jeg i «Individuals & Societies»?

MYP «Individuals & Societies» innholder fagområder som f.eks. historie og geografi som vanligvis faller inn under humaniora eller samfunnsvitenskap. Dette kurset oppfordrer deg til å respektere og forstå verden rundt deg og å utstyre deg med de nødvendige ferdighetene for å forhøre deg om historiske, moderne, geografiske, sosiale, religiøse og kulturelle faktorer som påvirker individer, lokalsamfunn og miljøer.

Studien av individer og samfunn hjelper deg å utvikle din identitet som individuelle og som en ansvarlig medlem av lokale og globale samfunn gjennom spennende temaer som: kontinenter, verdens religioner, antikk verden, middelalder, moderne og moderne verden, klima, vær, økosystemer etc.

Hvordan lærer jeg «Individuals & Societies»?

Tilnærmingen til «Individuals & Societies» inkluderer et sterkt fokus på utredning og etterforskning. Elevene samler inn, beskriver og analyserer data, tester hypoteser og lærer å tolke informasjon. Dette inkluderer originalt kildemateriale. Det er et tydelig fokus på virkelige eksempler, forskning og analyse. Studiet av individer og samfunn hjelper deg med å utvikle forståelsen av menneskelig mangfold av kultur, holdninger og tro.

Hvordan er «Individuals & Societies» nyttig?

Dette faget hjelper deg med å forbrede deg til fremtidige studier og arbeidsplassen. Den fagspesifikke kunnskapen er essensiell for å utvikle empati og en internasjonal tenkemåte, samt for å utvikle en forståelse av fortid og nåtidens samfunn, hvordan verden fungerer og de globale interaksjonene.

Hvilket ATL ferdigheter er viktig i «Individuals & Societies»?

Du vil bruke alle ATL ferdigheter i løpet av studieårene ved IST. Her er det noen eksempler på individer og samfunnsspesifikke ferdighetsindikatorer som antyder viktigheten av ATL.

Tenkekompetanse vurder ideer fra andre perspektiver og synspunkt i en debatt.

Sosiale ferdigheter oppsøker kritikk og tilbakemeldinger fra andre, inkludert lærere og jevnaldrende, og ta informerte valg om å inkludere det i sitt arbeid.

Ved å bruke kommunikasjonsevner, bruker passende skrivemåte for en akademisk rapport.

Selvledelsesferdigheter strukturer informasjon riktig i en muntlig presentasjon.

Forskningsferdigheter formulerer provoserende og relevante forskningsspørsmål for en undersøkelse