Engelsk språk og literatur i MYP

Hva lærer jeg i engelsk språk og literatur?

 • Skrifltige of verbale språkstiler som hvordan argumentere, informere, analysere og sammenligne

 • Hvordan lage en passende og effektiv struktur i skriftlig verk.

 • Skrive en tekst som passer til formål, publikum, format og formalitetsnivå.

 • Hvordan bruke riktig og effektiv vokabular, grammatikk og tegnsetting.

Hvordan lærer jeg engelsk språk og litteratur?

 • Klasselæring gjennom modellering og forklaring

 • Individuelle undersøkelser og praksis oppgaver.

 • Gruppe og par-arbeid

 • Undersøkelse av en rekke talte, visuelle og lydtekster

 • Lage maler, rubrikker og eksempler,

 • Litteraturkretser

 • sokratiske seminarer

Hvordan er Engelsk språk og litteratur nyttig?

Dette faget er nyttig på tvers av alle fagområder. Når man skriver stiler til «Individuals and Societies» eller forklaringer til mattematikk og naturfag. Det er også nyttig når man skal gi verbale presentasjoner som i forsamlinger og andre skolearrangementer som «Personal Project» utstillingen og Lego Kokuransen.

Hvilket ATL ferdigheter er viktige i språk og litterateur?

Alle sammen?

Du kommer til å bruke tenkeferdigheter: både kreativt og kritisk.

Formidling av skriftlig og muntlig informasjon, begrunnelse, evaluering, avslutning etc.

Sosiale ferdigheter i samarbeidsarbeid, for eksempel å jobbe effektivt i grupper.

Selvledelse for å organisere skoleforpliktelser og konflikter og oppfylle oppgaver før fristen, for å opprettholde motivasjonen og reflektere på læring og mål.

Informasjonskompetanse. Bakgrunnsundersøkelser av kontekst, forfattere osv. Validering av funn og presentasjon på en nøyaktig og på passende måte.