Engelsk språktilegnelse i MYP

Hva lærer jeg i engelsk språktilegnelse?

Målet i engelsk språktilegnelse på IST er å opplære i å tenke kritisk og hvordan kommunisere på en god måte. Derfor vil du lære hvordan snakke tydelig og uttrykke seg på en selvsikker måte på standard Engelsk. Eleven lærer hvordan forklare ideer, utvikle foståelse ved å stille spørsmål, utvikle vokabular og bygge kunnskap. Eleven skal kunne forhandle, evaluere og bygge på andre ideer og velge riktige virkemidler for kommunikasjon. Du kommer til å utvikle din kunnskap og ferdighet i skriftlige tekster, hvordan lage utkast og hvordan skrive lange tekster. Man lærer hvordan skrive formelle og uformelle stiler og hvordan skrive for en rekke formål, målgrupper, og kontekster.

Hvordan lærer jeg engelsk språktilegnelse?

Vokabular utvikles naturlig ved å lese og skrive i tilleg til klasse diskusjoner og debatter. I timene fulfører eleven spennende og engasjerende oppgaver med virklighetskontekst. Eleven lærer litterær terminologi og hvordan man kan være trygg på å bruke dem ved personlige og gruppe arbeid. Dette gjøres gjennom konsolidering, praksis og diskusjon av språk. Vi tilbyr også biblioteksfasiliteter, og du vil bli oppfordret til å lese mye for glede hjemme.

 

Hvordan er engelsk språktilegnelse nyttig?

Anskaffelsen og beherskelsen av språket gir tilgang til hele læreplanen. Å være fytende i det engelske språket er et viktig fundament for å lykkes i alle fag. Engelsk har en fremtredende plass i utdanning og samfunn. En høykvalitetsopplæring på engelsk vil lære deg å snakke og skrive flytende slik at du kan kommunisere ideene og følelsene dine med andre. Gjennom lesing og lytting kan andre kommunisere med deg.

Hvilket ATL ferdigheter er viktig i engelsk språktilegnelse?

Kommunikasjons- og tenkende ferdigheter er kanskje noen av de viktigste ATL ferdighetene fordi du vil være i stand til å gi gode strukturerte beskrivelser og forklaringer. Du vil kunne spekulere, hypotese og utforske ideer, tydeliggjøre tankene dine og organisere ideene dine. Behersking av dette språket er avgjørende for å delta fullt ut som et medlem av samfunnet.