Design i MYP

Hva lærer jeg i Design?

I design timer lærer man hvordan løse problemer og oppgaver i både kontrolerte og åpne kontekster. Målet er å kunne lage et fysisk eller elektronisk system basert på dine ferdigheter og kunnskap som kan løse et problem.

Hvordan lærer jeg Design?Design-Cycle

Et verktøy vi bruker heter «The Design Cycle». Dette verktøyet er en mal på 16 punkter. Denne malen hjelper eleven med å få en forståelse for hvordan løse et problem gjennom planlegging, utførelse og refleksjon basert på elevens ferdigheter.

Gjennom årene lærer man hvordan denne malen funker med hjelp av læreren. Men innen 10 klasse er målet å kunne jobbe selvstendig med å løse problemer i ukjente situasjoner og kontekster.

Hvordan er Design nyttig?

Design er nyttig fordi det er et fag som krever at du bruker kunnskap fra andre fagområder. Design gir eleven muligheten å bruke ferdighetene sine i praksis. «The Design Cycle» er et veldig nyttig verktøy som hjelper med forståelse og ferdigheter som kan hjelpe eleven med å løse problemer, både på skolen og utafor.

Hvilket ATL ferdigheter er viktige i Design?

Alle ATL ferdigheter er viktig i design og brukes gjennom tiden din hos IST.

Informasjonskompetanse: Dette betyr at elevene prioriterer og bruker varierende matrialer når de undersøker som gjør ditt prosjekt til en suksè.

Å tenke kritisk: Når du har problemer og utfordringer, kan eleven tenke klart og forstå hvordan anvende sin egen løsning.

Å tenke kreativt: Eleven får sjansen til å bruke innovasjon og fantasi for å gjøre en løsning bedre.

Å utføre feridigheter: Eleven blir oppmuntret til å bruke ferdigheter og kunnskap hentet fra andre fag.

Tidsfordriv: Eleven klarer å utføre og balansere projekter slik at de er fullført før fristen og har høy kvalitet.

Å lese, skrive, og bruke språk for å samle og formidle informasjon: Design gir deg muligheten å bruke og forbedre ferdigheter. Programmet hjelper deg med å få et bedre vokabular og sikrer at du forbedrer dine ferdigheter generelt.

[ourteam show=’416′]