Undervisning

learner_profile_puzzleSom en IB skole er vi forpliktet til å følge retningslinjenene for IB pensum, vi er ikke forpliktet til å følge den norske læreplanen. Dette gjelder for alle fagområder ved skolen, inkludert norsk timene. Undervisningen kan virke annerledes for foreldre som er kjent med det norske systemet, eller andre mer tradisjonelle undervisningsmetoder.

IB har en undersøkelsesbasert tilnærming til undervisning og læring.

Foreldre oppfordres til å komme og se hvordan undervisningen foregår ved IST, lære mer om IB ved IST via ulike blogger, nettside og sosiale medier, delta på foreldre workshops, åpne dager, foreldre konferanser, elevstyrte konferanser, unit feiringer, personlig prosjekt og utstillinger med mer.

Foreldre oppfordres til å lese om IB på deres nettside www.ibo.org